درخت


در جایی می خواندم اگر به ازای هر نوشابه کوکاکولا که روزانه در سراسر دنیا به فروش میرسد٬ یک درخت کاشته میشد ظرف تنها سه سال تمامی جنگل های از دست رفته کره زمین دوباره بازسازی می شدند!